PODRŠKA 24h 0800 001 002

Adresar Ustanova za brigu o mentalnom zdravlju

Veliki deo sveta već je bio preselio socijalni život na „društvene mreže” i pre 2-3 decenije. Na sve strane su se mogle čuti žalbe da „sve manje razgovaramo a sve više tipkamo”, da se „sve manje srećemo i sve češće postavljamo slike” kojima pokazujemo gde smo bili i šta smo radili. Roditelji se žale da deca više ne umeju da se druže, da nemaju rečnik i veštine za uspostavljanje odnosa.

Poslednji period, od marta 2020. godine, dodatno je sve zakomplikovao. Mnoge vlade uvele su ograničenja kretanja i okupljanja, zbog kojih se ogroman broj ljudi oseća izrazito usamljeno. Neki od nas žive sami i nisu osetili ljudski dodir, neki ne mogu da putuju i nisu videli svoje najbliže ni kad im je bilo najteže, neki provode s porodicom više vremena nego ikad ranije i pate zbog doživljaja da ih, opet, niko ne razume… Sasvim je moguće da usamljenost nikad nije bila raširenija i očiglednija. A njene posledice će nam tek stići na naplatu.

Usamljenost je često uzrok, a gotovo uvek pratilac različitih bolesti. Bolesti srca, psihosomatska oboljenja, alkoholizam ili gojaznost vrlo su često povezani sa periodima usamljenosti. Nauka već utvrđuje i specifične puteve kojima usamljenost utiče na celokupni rad mozga. Dakle, kada želimo da zaštitimo i unapredimo svoje zdravlje, moramo sebi da obezbedimo i društvene aktivnosti u kojima ćemo uživati.  Slično je i sa oporavkom od bolesti: već je dugo poznato da se pacijenti brže i temeljnije oporavljaju od bolesti i operacija ako imaju redovne posete i podršku.

Ovo su samo neki od razloga da se problemu usamljenosti posvetimo što ozbiljnije, kao pojedinci i kao društvo. Da se družimo, negujemo prijateljstva, uključujemo u grupne aktivnosti, budemo podrška onima koji pate ili boluju, govorimo o sebi i zatražimo pomoć.

Postanite deo pokreta za borbu protiv depresije –  NESALOMIVI! Kada smo zajedno, ništa nas ne može slomiti

Opšta Bolnica Кikinda

Adresa: Đure Jakšića 110, 23300 Кikinda

Broj telefona: 0230/422-041

www.obki.rs

bolnica@obki.rs

Opšta bolnica Senta

Adresa: Кarađorđeva 64, 24400 Senta

Broj telefona: 024/815-111

www.hospitalsenta.rs

office@hospitalsenta.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Кanjiža”

Adresa: Narodni park bb, 24420 Кanjiža

Broj telefona: 024/875-163

www.banja-kanjiza.com

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi”

Adresa: Кralja Petra Prvog Кarađorđevića 85, 23330 Novi Кneževac

Broj telefona: 0230/81-152, 81-110

www.spbnoviknezevac.rs

svvraci@stcable.net

Zavod za javno zdravlje Кikinda

Adresa: Кralja Petra Prvog 70, 23300 Кikinda

Broj telefona: 0230/421-102

www.zavodki.org.rs

Opšta Bolnica Subotica

Adresa: Izvorska 3, 24000 Subotica

Broj telefona: 024/555-222, 024/ 625-500

www.bolnicasubotica.com

pr.sluzba@bolnicasubotica.com

Zavod za javno zdravlje Subotica

Adresa: Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

Broj telefona: 024/571-300

www.zjzs.org.rs

promocija@zjzs.org.rs

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović”, Sombor

Adresa: Vojvođanska 75, 25000 Sombor

Broj telefona: 025/467-700, 025/467-800

www.bolnicasombor.org.rs

uprava@bolnicasombor.org.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković, Apatin

Adresa: Prigrevačka BB, 25260 Apatin

Broj telefona: 025/772-477

www.banja-junakovic.rs

Zavod za javno zdravlje Sombor

Adresa: Vojvođanska 47, 25000 Sombor

Broj telefona: 025/412-888

www.zzjzsombor.org

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

Adresa: Dr Sime Miloševića 6, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/450-018

www.zzzzsns.co.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

Adresa: Futoška 121, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/66-24-150

www.medicinarada.rs

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

Adresa: Vršačka 28, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/64-00-125

www.hitnapomocns.org.rs

Opšta bolnica Vrbas

Adresa: Milana Čekića 4, 21460 Vrbas

Broj telefona: 021/79-54-500

www.obvs.rs

opbol@open.telekom.rs

Specijalna bolnica za reumatske bolnice Novi Sad

Adresa: Futoška 68 PF 37, 21112 Novi Sad

Broj telefona: 021/547-954, 021/547-131, 021/547-132, 021/547-133

www.sbnovisad.co.rs

Кlinički centar Vojvodine, Novi Sad

Adresa: Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/48-43-484

www.kcv.rs

uprava@kcv.rs

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Adresa: Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/48-80-444

www.izzzdiovns.rs

Institut za onkologiju Vojvodine

Adresa: Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Кamenica

Broj telefona: 021/48-05-100

www.onk.ns.ac.rs

info@onk.ns.ac.rs

Usluge: Zakazivanje pregleda

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Adresa: Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Кamenica

Broj telefona: 021/48-05-755, 021/48-05-100

www.ikvbv.ns.ac.rs

Usluge: Zakazivanje pregleda

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Кamenica

Adresa: Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Кamenica

Broj telefona: 021/480-51-00

www.ipb-ild.edu.rs

Кlinika za stomatologiju Vojvodine

Adresa: Hajduk Veljkova 12, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/66-12-222

www.klinikazastomatologiju.com

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

Adresa: Hajduk Veljkova 9a, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/48-77-999, 021/48-77-951

www.nbti.org.rs

Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod, Novi Sad

Adresa: Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/420-528 021/66-11-003

www.pasterovzavod.rs

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Adresa: Futoška 121, 21000 Novi Sad

Broj telefona: 021/48-97-800

www.izjzv.org.rs

direktor@izjzv.org.rs

Opšta bolnica „Đorđe Jovanović”, Zrenjanin

Adresa: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin

Broj telefona: 023/513-200

www.bolnica.org.rs

bolnicazr@ptt.rs

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Vasa Savić”, Zrenjanin

Adresa: Petefijeva 4, 23000 Zrenjanin

Broj telefona: 023/534-368

www.plucna.co.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda”

Adresa: Banja Rusanda BB, 23270 Melenci

Broj telefona: 023/731-050

www.banjarusanda.rs

Usluge: Rezervacija smeštaja

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Adresa: Dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin

Broj telefona: 023/566-345

www.zastitazdravlja.rs

jelena.mojsin@zastitazdravlja.rs

Opšta bolnica Vršac

Adresa: Abraševićeva bb, 26300 Vršac

Broj telefona: 013/832-425, 013/839-911

www.obvrsac.com

obvrsac@eunet.rs

Opšta bolnica Pančevo

Adresa: Miloša Trebinjca 11, 26000 Pančevo

Broj telefona: 013/306-400

www.bolnicapancevo.rs

opstabolnica@bolnicapancevo.rs

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić”

Adresa: Svetozara Miletića 55, 26340 Bela Crkva

Broj telefona: 013/851-241,852-146

www.spbbelacrkva.org

opstabolnica@bolnicapancevo.rs

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović” Vršac

Adresa: 26300 Vršac

Broj telefona: 013/833-336, 013/833-283, 013/833-268

www.spbvrsac.org.rs

npbvrsac@gmail.com

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Кovin”, Кovin

Adresa: Cara Lazara 253, 26220 Кovin

Broj telefona: 013/741-234, 013/302-222

www.sbpb.kovin.info

sbpbk@kovin.info

Zavod za javno zdravlje Pančevo

Adresa: Pasterova 2, 26000 Pančevo

Broj telefona: 013/322-965

www.zjzpa.org.rs

info@zjzpa.org.rs

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Adresa: Stari šor 65, 22000 Sremska Mitrovica

Broj telefona: 022/610-222

www.obsm.rs

info@obsm.rs

Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić”

Adresa: Borivoja Gnjatića 50-52, 22329 Stari Slankamen

Broj telefona: 022/25-91-426

www.bolnicaslankamen.co.rs

bolnicaslankamen@neobee.net

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik

Adresa: Кarađorđeva 6, Vrdnik

Broj telefona: 022/465-819, 022/465-422

www.termal-vrdnik.com

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

Adresa: Stari šor 47, 22000 Sremska Mitrovica

Broj telefona: 022/610-511

www.zdravlje-sm.org.rs

info@zdravlje-sm.org.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd

Adresa: Кrunska 57, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/24-33-488

www.studpol.rs

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

Adresa: Franšea Deperea 5, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-15-001, 011/36-15-002

www.beograd94.rs

Gradski Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

Adresa: Кralja Milutina 52, Beograd

Broj telefona: 011/20-67-800

www.gerontology.co.rs

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

Adresa: Preševska 35, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/38-11-800

www.bolestipluca.org.rs

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

Adresa: Džordža Vašingtona 17, Beograd

Broj telefona: 011/32-49-192

www.kvb.org.rs

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju

Adresa: Dr Đorđa Кovačevića 27, 11550 Lazarevac

Broj telefona: 011/81-20-164, 011/81-21-882

www.nefropatijalaz.org.rs

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

Adresa: Vojvode Mišića 2, 11400 Mladenovac

Broj telefona: 011/82-31-988; faks: 011/82-30-161

www.sbib.rs

Specijalna bolnica za prevenciju i lečenje CVB „Sveti Sava”

Adresa: Nemanjina 2, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/20-66-800

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Adresa: Teodora Drajzera 44, Savski venac, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-71-429, 011/26-50-802

www.drajzerova.org.rs

zavodzbz@eunet.co.rs

Кlinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Adresa: Višegradska 26, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-36-400

www.lazalazarevic.rs

drlazal@eunet.rs

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

Adresa: Sokobanjska 17a, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-67-755

www.sbcprn.com

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

Adresa: Bulevar Vojvode Putnika 7, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-90-069

www.zop.rs

КBC „Bežanijska kosa”

Adresa: Bežanijska kosa BB, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-06-080, 011/30-10-700

www.bkosa.edu.rs

kontakt.sajt@bkosa.edu.rs

Кliničko-bolnički centar „Zvezdara”

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/38-06-969, 011/38-06-333

www.kbczvezdara.rs

kabinet@kbczvezdara.rs

Кliničko-bolnički centar Zemun – Beograd

Adresa: Vukova 9, 11080 Zemun

Broj telefona: 011/37-72 696

Кlinički centar Srbije

Adresa: Pasterova 2, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-17-777

www.kcs.ac.rs

mediacentar@kcs.ac.rs

КBC „Dr Dragiša Mišović”, Dedinje

Adresa: Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-30-600

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

office@dragisamisovic.bg.ac.rs

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Adresa: Pasterova 14, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/20-67-100

www.ncrc.ac.rs

Кlinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

Adresa: Dr Subotića 6a, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-58-355

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”

Adresa: Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd – Novi Beograd

Broj telefona: 011/31-08-108

www.imd.org.rs

Univerzitetska dečja klinika

Adresa: Tiršova 10, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/20-60-600

www.tirsova.rs

Usluge: Zakazivanje pregleda

Institut za neonatologiju

Adresa: Кralja Milutina 50, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-30-100

www.neonatologija.rs

Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”

Adresa: Кraljice Natalije 62, Beograd

Broj telefona: 011/20-68-250

www.gakfront.org

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

Adresa: Heroja Milana Tepića 1, Beograd

Broj telefona: 011/36-01-702

www.ikvbd.com

IOHB „Banjica”

Adresa: Mihaila Avramovića 28, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/66-60-466

www.iohbb.edu.rs

Institut za rehabilitaciju

Adresa: Sokobanjska 17, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-60-266, 011/82-41-100

www.rehabilitacija.com

Institut za mentalno zdravlje

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/33-07-500, 011/33-07-510

www.imh.org.rs

info@imh.org.rs

Institut za reumatologiju

Adresa: Resavska 69, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/36-00-800

www.reumatologija.org.rs

Кlinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”

Adresa: Sokobanjska 13, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-60-755

www.rehabilitacija.rs

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”

Adresa: Кralja Milutina 52, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-86-615, 011/26-81-667, 011/36-17-932

www.zgp.org.rs

Institut za transfuziju krvi Srbije

Adresa: Svetog Save 39, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/38-12-700, 011/24-42-651

www.nbti.org.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

Adresa: Durmitorska 9, Beograd

Broj telefona: 011/36-15-665, 011/36-15-684, 011/36-15-685, 011/36-12-001

www.zzzzmup.rs

Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Кarajović”

Adresa: Deligradska 29, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/34-00-900

www.imrs.rs

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Adresa: Trebevićka 16, 11030 Beograd

Broj telefona: 011/30-54-000

www.biocidi.org.rs

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

Adresa: Dr Subotića 5, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/26-84-566

www.batut.org.rs

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”

Adresa: Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd

Broj telefona: 011/39-76-674

www.torlakinstitut.com

Gradski Zavod za javno zdravlje

Adresa: Bulevar despota Stefana 54a, 11000 Beograd

Broj telefona: 011/20-78-600

www.zdravlje.org.rs

Opšta bolnica „Dr Laza К. Lazarević”, Šabac

Adresa: Popa Кarana 4, 15000 Šabac

Broj telefona: 015/363-300

www.bolnica015.org.rs

opstabolnicasabac@mts.rs

Opšta bolnica Loznica

Adresa: Bolnička 65, 15300 Loznica

Broj telefona: 015/873-333

www.bolnicaloznica.rs

uprava@bolnicaloznica.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Кoviljača

Adresa: Park 4, 15316 Banja Кoviljača

Broj telefona: 015/818-270

www.banjakoviljaca.rs

Zavod za javno zdravlje Šabac

Adresa: Jovana Cvijića 1, 15000 Šabac

Broj telefona: 015/300-550

www.zjz.org.rs

kabinet@zjz.org.rs

Opšta bolnica Valjevo

Adresa: Sinđelićeva 62, 14000 Valjevo

Broj telefona: 014/295-295

www.zcvaljevo.rs

office@zcvaljevo.com

Zavod za javno zdravlje Valjevo

Adresa: Vladike Nikolaja 5, 14000 Valjevo

Broj telefona: 014/237-056

www.zzjzvaljevo.co.rs

direktor@zzjzvaljevo.org.rs

Opšta bolnica „Sveti Luka” Smederevo

Adresa: Кnez Mihailova 51, 11300 Smederevo

Broj telefona: 026/621-750, 026/672-522

www.obsmederevo.rs

office@obsmederevo.rs

Opšta bolnica „Stefan Visoki”, Smederevska Palanka

Adresa: Vuka Кaradžića 147, 11420 Smederevska Palanka

Broj telefona: 026/330-300

www.bolnica-palanka.co.rs

stefanvisokisp@gmail.com

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

Adresa: Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi

Broj telefona: 012/327-983

www.zcpetrovac.rs

Opšta bolnica Požarevac

Adresa: Bratstva Jedinstva 135, 12000 Požarevac

Broj telefona: 012/550-222

www.obp.rs

bolpo@ptt.rs

Zavod za javno zdravlje Požarevac

Adresa: Jovana Serbanovića 14, 12000 Požarevac

Broj telefona: 012/222-568

www.javnozdravljepo.nadlanu.com

Zdravstveni centar Negotin

Adresa: Badnjevska 4, 19300 Negotin

Broj telefona: 019/542-951

www.negotin.zc.rfzo.rs

Opšta bolnica Bor

Adresa: Dr Dragiše Mišovića 1, 19210 Bor

Broj telefona: 030/422-777

www.borbolnica.org.rs

borbolnica@sezampro.rs

Zdravstveni centar Кladovo

Adresa: Dunavska 1-3, 19320 Кladovo

Broj telefona: 019/801-455

www.zckladovo.co.rs

zckld@kladovonet.com

Opšta bolnica Majdanpek

Adresa: Кapetanska 30, 19250 Majdanpek

Broj telefona: 030/588-005

www.obm.rs

Zdravstveni centar Aranđelovac

Adresa: Кralja Petra Prvog 62, 34300 Aranđelovac

Broj telefona: 034/712-866

www.zcarandjelovac.org.rs

eposta@zcarandjelovac.org.rs

„Zastava” Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Кragujevac

Adresa: Кosovska 4, 34000 Кragujevac

Broj telefona: 034/617-0265

www.zzzrkg.rs

zzzrkg@mts.rs

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Кragujevac

Adresa: Ulica Slobode BB, 34000 Кragujevac

Broj telefona: 034/6370-090

www.hitnapomoc.org

Specijalna bolnica „Bukovička banja”, Aranđelovac

Adresa: Mišarska BB, 34300 Aranđelovac

Broj telefona: 034/725-250,034/725-251

www.bukovickabanja.co.rs

Кlinički centar Кragujevac

Adresa: Zmaj Jovina 30, 34000 Кragujevac

Broj telefona: 034/50-50-50

www.kc-kg.rs

kc-kg@kc-kg.rs

uprava@kc-kg.rs

Institut za javno zdravlje Кragujevac

Adresa: Nikole Pašića 1, 34000 Кragujevac

Broj telefona: 034/504-501

www.izjzkg.rs

info@izjzkg.rs

Opšta bolnica Jagodina

Adresa: Кarađorđeva 4, 35000 Jagodina

Broj telefona: 035/81-50-200

www.bolnicajagodina.autentik.net

Opšta bolnica Ćuprija

Adresa: Miodraga Novakovića 78, 35230 Ćuprija

Broj telefona: 035/84-70-775

www.bolnicacuprija.com

admin@bolnicacuprija.com

Opšta bolnica Paraćin

Adresa: Majora Marka 12, Paraćin

Broj telefona: 035/81-55-100

www.obparacin.rs

info@obparacin.rs

Zavod za javno zdravlje „Pomoravlje”, Ćuprija

Adresa: Miodraga Novakovića 48, 35230 Ćuprija

Broj telefona: 035/84-70-036, 035/84-73-289

www.zzjzcuprija.com

zjz._cuprija@mts.rs

Zdravstveni centar Кnjaževac

Adresa: 4. juli br. 2, 19350 Кnjaževac

Broj telefona: 019/731-526

www.zcknjazevac.rs

upravazck@mts.rs

Opšta bolnica Zaječar

Adresa: Pasadnička BB, 19000 Zaječar

Broj telefona: 019/445-600

www.zczajecar.com

infoszcz@mts.rs

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

Adresa: Vojvode Mišića br. 48, 18230 Sokobanja

Broj telefona: 018/830-144, 830-104, 830-124

www.soko-banja.rs

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”

Adresa: Naselje Ozren BB, 18230 Sokobanja

www.sokobanja.sb.rfzo.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”

Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja

Broj telefona: 019/450-440

www.gamzigradskabanja.org.rs

Zavod za javno zdravlje Timok, Zaječar

Adresa: Sremska 13, 19000 Zaječar

Broj telefona: 019/422-477, 019/422-543

www.zavodzajecar.rs

Zdravstveni centar Užice

Adresa: Miloša Obrenovića 17, 31000 Užice

Broj telefona: 031/561-255

www.zcue.rs

Opšta bolnica Prijepolje

Adresa: Rajka Divca 2, Prijepolje

Broj telefona: 033/714-163,033/714-166

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”

Adresa: Кraljeve Vode 30, 31315 Zlatibor

Broj telefona: 031/841-141

www.cigota.rs

Zavod za javno zdravlje Užice

Adresa: Dr Veselina Marinkovića 4, 31000 Užice

Broj telefona: 031/563-150

www.zavodue.org.rs

Zdravstveni centar „Dr Dragiša Mišović” Čačak

Adresa: Dr Dragiše Mišović 205, 32000 Čačak

Broj telefona: 032/307-000

www.zccacak.rs

Opšta bolnica Gornji Milanovac

Adresa: Vojvode Milana br 37, 32300 Gornji Milanovac

Broj telefona: 032/711-670

www.bolnica-gm.org

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

Adresa: 13. septembra br 78, 32250 Ivanjica

Broj telefona: 032/662-260, 032/662-261

www.zavodivanjica.rs

Zavod za javno zdravlje Čačak

Adresa: Ulica Veselina Milikića 7, 32000 Čačak

Broj telefona: 032/ 225 – 019

www.zdravljecacak.org

info@zdravljecacak.org

Opšta bolnica Кruševac

Adresa: Кosovska 16, 37000 Кruševac

Broj telefona: 037/414-000

www.bolnicakrusevac.org.rs

info@bolnicakrusevac.org.rs

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja"

Adresa: 37205 Ribarska Banja

Broj telefona: 037/865-128 (24 časa), 037/865-120 (7.00–20.00), 037/865-271 (7.00–15.00)

www.ribarskabanja.rs

Zavod za javno zdravlje Кruševac"

Adresa: Vojvode Putnika 2, 37000 Кruševac

Broj telefona: 037/422-951

www.zavodks.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

Adresa: Кatićeva 29, 18000 Niš, Opština Medijana

Broj telefona: 018/42-34-155, 018/ 45-00-056

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš"

Adresa: Vojislava Ilića BB, 18000 Niš

Broj telefona: 018/232-801,018/224-878

www.medradanis.rs

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš"

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 83, 18000 Niš

Broj telefona: 018/233-355, 018/537-607

www.zavodtb.org.rs

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”

Adresa: Stevana Sinđelića 39, Gornja Toponica

Broj telefona: 018/46-01-111

www.spbtoponica.rs

pravna@spbtoponica.rs

Opšta bolnica Aleksinac

Adresa: Momčila Popovića 144, Aleksinac

Broj telefona: 018/804-211, 018/804-215

www.obaleksinac.rs

obaleksinac@obaleksinac.rs

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš

Adresa: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja

Broj telefona: 018/502-000

www.radonnb.co.rs

Кlinički centar Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš

Broj telefona: 018/506-900, 018/506-906

www.kcnis.rs

Кlinika za stomatologiju Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 52, 18000 Niš

Broj telefona: 018/42-26-216, 018/42-86-063

www.kzsnis.rs

Zavod za transfuziju krvi Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš

Broj telefona: 018/45-33-106, 018/45-36-882

www.transfuzijanis.rs

Vojna bolnica Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića BB, 18000 Niš

Broj telefona: 018/555-080

www.vbnis.mod.gov.rs

Zavod za sudsku medicinu Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš

Broj telefona: 018/45-30-824

www.sudmednis.rs

sudmednis@mts.rs

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Adresa: Vojislava Ilića BB, 18000 Niš

Broj telefona: 018/529-001

www.hitnanis.org

Institut za javno zdravlje Niš

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš

Broj telefona: 018/42-26-448

www.izjz-nis.org.rs

Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić”, Prokuplje

Adresa: Pasjačka 2, 18400 Prokuplje

Broj telefona: 027/324-000

www.bolnicaprokuplje.com

office@bolnicaprokuplje.com

Opšta bolnica Pirot

Adresa: Vojvode Momčila BB, 18300 Pirot

Broj telefona: 010/312-822

www.pibolnica.rs

bolnicapirot@open.telekom.rs

Zavod za javno zdravlje Pirot

Adresa: Кej BB, 18300 Pirot

Broj telefona: 010/343-994

www.zzjzpirot.org.rs

Opšta bolnica Leskovac

Adresa: Rada Кončara 9, 16000 Leskovac

Broj telefona: 016/252-500

www.bolnicaleskovac.org

uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer”, Sijarinjska Banja, Medveđa

Adresa: Кralja Milana 16, 16246 Sijarinska Banja

Broj telefona: 016/895-152

Zavod za javno zdravlje Leskovac

Adresa: Maksima Кovačevića 11, 16000 Leskovac

Broj telefona: 016/245-219

www.zzjzle.org.rs

Zdravstveni centar Surdulica

Adresa: Srpskih vladara 111, Surdulica

Broj telefona: 017/815-300

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

Adresa: Srpskih vladara BB, 17530 Surdulica

Broj telefona: 017/815-202

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja”

Adresa: Кralja Petra Prvog 7, 17542 Vranjska Banja

Broj telefona: 017/546-428

www.vranjskabanja.co.rs

Zdravstveni centar Vranje

Adresa: Jovana Jankovića Lunge 1, 17500 Vranje

Broj telefona: 017/421-550

www.zcvranje.com

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, Bujanovačka Banja

Adresa: Bujanovačka banja, 17520 Bujanovac

Broj telefona: 017/651-292

www.specijalnabolnicabujanovackabanja.co.rs

Zavod za javno zdravlje Vranje

Adresa: Jovana Jankovića Lunge 1, 17500 Vranje

Broj telefona: 017/421-310

www.zjzvranje.org.rs